Informatika
Ukupno: 1026
Izaberite grad:    Zagreb   Split   Osijek   Zadar   Rijeka   Varaždin  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
45 sati
Cilj seminara je presjek svih znanja i vještina potrebnih za stjecanje certifikata tehničara u IT industriji.
Trajanje:
4 dana
Usvojiti znanja o LAN i WAN tehnologijama, a usvojeno potvrditi uspješnim polaganjem VUE certifikacijskog ispita i stjecanjem CompTIA Network+ certifikata. Po završetku seminara, uz ostale, steći ćete i vještine potrebne za planiranje, izgradnju i održavanje mreža te rješavanje problema u mreži. Ukratko, naučite sve tajne mrežnog administriranja.
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Cilj seminara je steći znanja i vještine potrebne za postizanje statusa međunarodno priznatog stručnjaka na području sigurnosti. U cilju uspješne zaštite podataka naučiti kako planirati, razvijati i održavati sigurne informacijske sustave te ovladati vještinama potrebnim za uspostavu sigurne informacijske komunikacije i infrastrukture. Seminar obuhvaća i najaktualnije teme kao što su: kriptografija, kontrola pristupa, autentikacija, napadi ..., a može koristiti i kao priprema za pohađanje seminara Uspostava Information Security Managment Systems (ISMS).
Trajanje:
5 dana
This 5-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to configure and troubleshoot a Windows Sever 2008 network infrastructure.
Trajanje:
3 dana
In this 3-day instructor-led course the students will learn to install, configure, maintain, and troubleshoot an Internet Information Services 7.0 Web Server in Windows Server 2008.
Trajanje:
5 dana
This 5-day instructor-led course provides Active Directory Technology Specialists with the knowledge and skills to configure Active Directory Domain Services in a distributed environment, implement Group Policies, perform backup and restore, and monitor and troubleshoot Active Directory related issues.
Trajanje:
2 dana
This 2-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to successfully configure mobile computers and applications that run Windows Vista.
Trajanje:
5 dana
This 5-day instructor-led course combines five days worth of instructor-led training content from the Network Infrastructure Technology Specialist, Active Directory Technology Specialist, and IT Professional Server Administrator courses of Windows Server 2008 to provide students with the knowledge and skills that are required to manage accounts and resources, maintain server resources, monitor server performance, and safeguard data in a Microsoft Windows Server 2008 environment. This course covers the core skills required by anyone working with Windows Server 2008 Servers.
Trajanje:
3 dana
This 3-day instructor-led course provides students with the enabling knowledge and skills required to create Microsoft .NET Applications with Visual Studio 2005. Students learn how to develop advanced .NET applications.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Tečaj je namijenjen polaznicima koji imaju potrebu i smisao za grafički dizajn, a žele pomoću računala izrađivati crteže, slike, plakate, čestitke, logotipe, posjetnice i druge grafičke elemente na brz i profesionalan način koji će rezultirati i profesionalnim izgledom.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija