Informatika
Ukupno: 1026
Izaberite grad:    Zagreb   Split   Osijek   Zadar   Rijeka   Varaždin  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
60 sati
Program uključuje izradu i dizajniranje web stranica, planiranje, kreiranje te efikasno stvaranje brošure, novina, časopisa ili knjiga.
Lokacija:
Program računalni operater - dizajner osposobljava polaznike za upotrebu računala i računalnih aplikacija za grafičko izražavanje. Naglasak je na pripremi za izradu web stranica i postavljanje istih na web.
Lokacija:
Trajanje:
135 sati
Postanite Grafički dizajner na računalu! Naučite obrađivati fotografije, izrađivati brošure, vizitke, memorandume, naučite pripremu za tisak i prijelom stranice.
Lokacija:
Trajanje:
120 sati
Puno praktičnog rada u aplikacijama za vektorsku i rastersku grafiku te prijelom teksta, omogućit će Vam po završetku školovanja vladanje vještinama potrebnim za izradu složenih grafičkih proizvoda.
Lokacija:
Trajanje:
140 sati
Dizajneri osmišljavaju, izrađuju i uređuju čovjekovu okolinu.Grafički dizajn je umijeće kreacije vizualnih komunikacijskih poruka: vizualnih komunikacija (brand, logotip), korporativnog identiteta, tiskanih medija (posjetnica, memoranduma, koverti, računa), kataloga proizvoda, etiketa, ambalaža, oglasa, plakata, propagandnih poruka.
Lokacije:
Trajanje:
150 sati
Obrazovni program grafički dizajner osposobljava kandidate za upotrebu računala i računalnih aplikacija za grafičko izražavanje.
Lokacija:
Trajanje:
150 sati
Računalni operatori za oblikovanje Internet stranica - Web dizajneri kreiraju identitete kojima se privatne i pravne osobe predstavljaju na Internetu. Njihov zadatak je osmišljavanje strukture i načina predstavljanja, kreiranje vizualnih identiteta, reklamnih poruka, video i zvučnih zapisa te aktivnih formulara za interakciju/komunikaciju sa posjetiteljima.
Lokacija:
Trajanje:
189 sati
Verificirani program obrazovanja Računalnog operatora grafičkog oblikovanja.
Trajanje:
170 sati
U informatičkoj učionici škole managementa i informatike - Ivora biti ćete teoretski i praktično osposobljeni za obavljanje zahtjevnih zadataka iz područja grafičkog dizajna, a seminarski rad i završni ispit osigurati će Vam diplomu, uvjerenje, te upis novog zanimanja u radnu knjižicu.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Jedna od najvećih prednosti osobnih računala (PC), koja je dovela do zapanjujućeg uspjeha na tržištu, je njihova modularnost i mogućnost nadogradnje. Većina računala je sastavljena od pojedinih komponenti, koje mogu biti međusobno kombinirane na brojne načine. Kako ih možemo prema zadanim potrebama odabrati, podesiti i održavati?
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija