Baze podataka
Ukupno: 39
Izaberite grad:    Zagreb   Osijek   Split   Zadar   Rijeka   Varaždin  
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
8 sati
Crystal Xcelsius tečaj omogućiti će i onima koji se prvi put susreću s Crystal Xcelsiusom da kreiraju vlastiti Dashboard.
Lokacije:
Trajanje:
1 dan
U današnjem poslovanju CIO (Chief information officer) je prvenstveno odgovoran za informatičke tehnologije i računalni sustav koji pomažu u ostvarivanju ciljeva poduzeća. Kako informatička tehnologija i sustavi postaju sve važniji dio svake kompanije, CIO postaje ključna osoba u ostvarivanju, ali i formiranju ciljeva poduzeća.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
U ovom modulu prenose se znanja o strukturi, načinu rada, funkcioniranju i performansama tipičnog sustava baze podataka.
Lokacija:
Trajanje:
24 sata
Cilj tečaja je upoznati polaznike s osnovama modeliranja baze podataka te manipulacijom podataka unutar iste u programu MS Access.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Cilj tečaja je upoznati polaznike s osnovama programa za upravljanje bazama podataka MS Access.
Lokacija:
Trajanje:
27 sati
Cilj i zadatak nastavnog predmeta Access - baze podataka je upoznati kandidate s modeliranjem strukture baze podataka.
Lokacija:
Trajanje:
26 sati
Cilj i zadatak nastavnog predmeta Access - baze podataka je upoznati kandidate s modeliranjem strukture baze podataka.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele savladati vještinu i tehniku rada s MS Access-om. U današnje vrijeme kada raspolažemo i susrećemo se sa sve većim brojem podataka koji su potrebni za uspješno funkcioniranje tvrtke, potrebno je raspoložive podatke učinkovito pohraniti u bazu podataka, te kasnije nad tom bazom obavljati različite upite.
Lokacija:
Cilj seminara je polaznike upoznati s radom sustava za upravljanje bazama podataka uz razumjevanje njenih bitnih elemenata te kreiranje samostalnih aplikacija korištenjem MS Accessa.
Lokacija:
Trajanje:
18 sati
Cilj i zadatak nastavnog predmeta Access je upoznati kandidate s osnovama modeliranja baze podataka te manipulacijom podataka unutar iste.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija