Programiranje - Zagreb
Ukupno: 67
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacije:
Trajanje:
32 sata
Podaci su životna energija poslovanja, a sposobnost izrade ASP.NET 2.0 aplikacija koje mogu pristupiti, prikazati, upravljati i mijenjati te podatke je, najbitnija vještina ASP.NET programera. Rad s bazama podataka je temelj gotovo svake ASP.NET aplikacije. Srećom, ASP.NET 2.0 okruženje sadrži veliki broj klasa i kontrola namijenjenih radu s bazama podataka i manipuliranje pripadajućim podacima.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Sve je veći trend izrade potpuno multimedijalnih web stranica sa atraktivnim izbornicima, animacijama i interaktivnosti. Takve stranice su izrađene u Adobe Flashu korištenjem ActionScripta. ActionScript je skriptni jezik kojim u Flash ubacujemo interaktivnost, upravljamo animacijom, te koristimo široku lepezu drugih mogućnosti. S obzirom da danas ima sve više interaktivnog sadržaja na Internetu, poznavanje ActionScript-a je nezaobilazno za Web dizajnere koji prate trendove.
Lokacija:
Trajanje:
20 sati
Sve je veći trend izrade potpuno multimedijalnih web stranica sa atraktivnim izbornicima, animacijama i interaktivnosti. Takve stranice su izrađene u Adobe Flashu korištenjem ActionScripta. ActionScript je skriptni jezik kojim u Flash ubacujemo interaktivnost, upravljamo animacijom te koristimo široku lepezu drugih mogućnosti.
Lokacije:
Trajanje:
20 sati
Nastavak seminara Flash: Rich Content Creation predstavlja nadogradnju Vašeg znanja kroz razvoj aplikacija pomoću skriptnog jezika ActionScript. Korištenjem skripti u Flash unosimo interaktivnost i široku lepezu novih mogućnosti.
Lokacije:
Trajanje:
8 sati
Rad s varijablama, korištenje gotovih i vlastitih objekata te njihovih metoda i propertya. Korištenje actionscripta za kreiranje složenih interaktivnih filmova, igrica i slično. Manipuliranje zvukom pomoću actionscripta. Korištenje matematičkih metoda u animacijama i filmovima.
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Što je to Internet? Kako on zaista izgleda? Od čega je napravljen? Kako programeri vide Internet? Većina današnjih web stranica koristi odgovore na ova pitanja, te se sve više i više nazivaju web aplikacijama. Web aplikacija je dinamička Internet stranica koja ima visoki nivo interakcije sa udaljenim korisnikom.
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Korištenje baza podataka na Internetu je u porastu, što znači da je u porastu i potražnja za ljudima koji sa njima znaju raditi. Kako u kombinaciju klijent-server arhitekture web aplikacija ubaciti još i sustave za upravljanje bazama podataka i SQL postalo je pitanje koje je moralo dobiti brzi i kvalitetan odgovor.
Lokacija:
Trajanje:
40 sati
Do koje razine je potrebno razumjeti strukturu pojedinih mreža uvijek direktno ovisi o aplikaciji koja te mreže koristi. ASP.NET nije ograničen samo na HTTP protokol, već može kontrolirati cijeli niz naprednih mrežnih struktura. Pozadina HTTP, FTP, POP3 i drugih aplikacijskih, mrežnih i prijenosnih protokola predstavlja ogromnu širinu mrežnih tehnologija koje ASP.NET u punoj snazi koristi ili ih barem dotiče.
Lokacije:
Trajanje:
40 sati
Iako je razvojni tim Microsoft ASP.NET platforme napravio veliki posao očuvanjem kompatibilnosti unatrag (prema standardnom ASP), potrebno je shvatiti ključne izmjene kako biste svoju ASP aplikaciju mogli u potpunosti izgraditi na .NET platformi. Glavne uporišne točke ASP.NET tehnologije čine Web Server kontrole, ADO.NET DataSet, rad sa XML datotekama, te kompajlirani izvorni kod.
Lokacije:
Trajanje:
60 sati
Microsoft .NET Framework 2.0 je sveobuhvatni skup tehnologija za brzu izgradnju i integraciju XML web servisa, Windows baziranih aplikacija i web rješenja. C# (C Sharp) je najnoviji programski jezik Microsoft porodice, temeljen i napisan za .NET Framework arhitekturu.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija