Programiranje - Rijeka
Ukupno: 10
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Trajanje:
30 sati
Cilj i zadatak nastavnog predmeta je upoznati kandidate s osnovnim mogućnostima MS Visual Basic razvojnog okruženja.
Lokacija:
Trajanje:
180 sati
Program usavršavanja za programera poslovnih aplikacija.
Lokacija:
Program je namjenjen djeci i mladeži s ciljem upoznavanja polaznika s osnovama logike programiranja.
Lokacija:
Trajanje:
60 sati
Program je namjenjen djeci i mladeži s ciljem educiranja polaznika programskim vještinama u razvijanju računalnih aplikacija.
Lokacija:
Trajanje:
60 sati
Program je namjenjen djeci i mladeži s ciljem educiranja polaznika osnovama implementacije Web aplikacija.
Trajanje:
200 sati
Cilj programa je usavršiti polaznike samostalnom korištenju aplikacija pri razvijanju računalnih programa.
Trajanje:
180 sati
Programom osposobljavanja za zanimanje računalni programer usvojit ćete znanja i vještine iz programskog jezika Visual Basic.NET, pomoću kojih ćete biti u mogućnosti samostalno razviti programske aplikacije.
Trajanje:
160 sati
Osposobljavanje za računalnog programera-PHP je namjenjeno osobama koje žele nastaviti razvojni put nakon završenog smjera Web dizajner razvijanjem Web stranica i Web aplikacija korištenjem programskog jezika PHP, MySQL baze podataka i OOP (Objektno orijentirano programiranje).
Lokacija:
Trajanje:
200 sati
Web programiranje u JavaScript-u. Web programiranje u CSS-u. WEB programiranje u PHP-u. Rad s bazama podataka, MySQL. Programiranje u PHP-u i MySQL-u.
Trajanje:
200 sati
Cilj programa je usavršiti polaznike samostalnom korištenju aplikacija pri implementaciji Web aplikacija.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija