Formalno obrazovanje - Zagreb
Ukupno: 73
Lokacija:
Trajanje:
7 sati
Kako bi vam omogućili lakši prelazak iz "offline oglašavanja" u online oglašavanje, pripremili smo seminar u trajanju od 2 dana. Online oglašavanje ili internet marketing je oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta
Lokacija:
Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju arhitektonski tehničar:
Lokacija:
Trajanje:
380 sati
Srednjoškolsko obrazovanje za poslove administrativnog tajnika.
Lokacija:
Posebni ciljevi ovog obrazovnog programa su osposobljavanje učenika za obavljanje sljedećih poslova:
Lokacija:
Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju armirač.
Lokacija:
Posebni ciljevi ovog obrazovnog programa su osposobljavanje učenika za obavljanje sljedećih poslova:
Lokacija:
Studijski program četverogodišnjeg prijediplomskog stručnog studija Ekonomije i managementa.
Lokacija:
Trajanje:
3 akademske godine
Studijski program trogodišnjeg prijediplomskog stručnog studija Ekonomija poduzetništva.
Lokacija:
Srednjoškolsko obrazovanje za poslove ekonomista.
Lokacija:
Ekonomist u okviru svog zanimanja radi računovodstveno - financijske poslove, blagajničke poslove, sve vrste referentskih poslova, radi u centrima za elektroničku obradu podataka, sudjeluje u komuniciranju s tržištem, poslovnim partnerima, a i u prikupljanju i obradi statističkih podataka.
Lokacija:
Obrazovni program ekonomist omogućava četvergodišnje obrazovanje, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju u zanimanje.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija