Ustanove
Ukupno: 46
Lokacija:
Zagreb
Pučko otvoreno učilište "Invictus" pravni je slijednik tvrtke "Inviktus" d.o.o. koja se obrazovanjem i osposobljavanjem kadrova u cestovnom prometu bavi od 1991. godine.
Lokacija:
Zagreb
Prevoditeljska agencija Poliglossa pruža usluge prevođenja pisanih tekstova s engleskog, francuskog, njemačkog, španjolskog i talijanskog jezika, a po potrebi i s drugih europskih jezika na hrvatski, kao i s hrvatskog jezika na navedene strane jezike. Također prevodimo tekstove i s jednog stranog jezika na drugi.
Lokacija:
Osijek
Učilište PERPETUUM ustanova je za obrazovanje odraslih koja provodi programe prekvalifikacije, osposobljavanja, usavršavanja i učenja stranih jezika, a nalazi se u samom centru Osijeka.
Lokacija:
Ičići
"SPA AKADEMIJA" je sustav koji Vam daje potrebno - najbolje oruđe za rad!, a sastoji se od niza teoretskih i praktičnih znanja koja su podijeljena (wellness terapeut i wellness recepcionar), u svrhu adekvatnog osposobljavanja djelatnika, na način da omogućuje užu specijalizaciju i usavršavanje prema potrebama, interesu i predispozicijama pojedinaca. Vrhunski predavači i treneri iz Hrvatske i inozemstva upoznati će Vas najnovijim trendovima wellness-a u svijetu.
Lokacija:
Zagreb
Projectus grupa d.o.o. za izobrazbu, prevodilaštvo, poslovno upravljanje i savjetovanje.
Lokacija:
Osijek
Pučko otvoreno učilište javna je ustanova koja egzistira još od početaka pedesetih godina, a djelovala je pod raznim nazivima. Osnovna nam je djelatnost obrazovanje i osposobljavanje odraslih i djece putem raznih programa.
Lokacija:
Pula
Pučko otvoreno učilište ADDENDA jedno je od prvih privatnih pučkih učilišta u Istri.
Lokacija:
Umag
Jedna od osnovnih djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Ante Babić Umag je obrazovanje odraslih. Ova djelatnost bilježi kontinuitet više od od pola stoljeća. Cilj Odjela obrazovanja odraslih je promicanje kulture cjeloživotnog učenja, poticanje osobne motivacije pojedinaca za učenjem.
Lokacija:
Zagreb
POUC - Pučko otvoreno učilište Centar je ustanova za obrazovanje odraslih, koja omogućava kvalitetno stjecanje srednjoškolskog obrazovanja i usavršavanje stručnog znanja.
Lokacija:
Zagreb
Svakodnevna tržišna utakmica na svim poljima ljudskoga djelovanja motivirana je željom pojedinaca i organizacija da opstanu na zahtjevnom tržištu, te da se na njemu što primjerenije i dugoročnije pozicioniraju. Globalno tržište, posebice tranzicijske reforme, traži od svih sudionika u javnome, političkom i gospodarskom životu dodatna usavršavanja.

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija