Ustanove
Ukupno: 244
Lokacija:
Rijeka
Tvrtka Poslovni biro PBIRO d.o.o. za poslovno savjetovanje specijalizirana je u području poslovnog i investicijskog savjetovanja, u području edukacije poduzetnika, te u području pripreme projekata za financiranje iz Fondova EU.
Lokacija:
Zagreb
Filaks d.o.o. je tvrtka specijalizirana za poslovne usluge i savjetovanje s područja marketinške strategije te poslovne edukacije s područja managementa, marketinga, prodaje i poslovne komunikacije.
Lokacije:
Bjelovar,
Osijek,
Zagreb
Presto (tal. - brzo, lako; lat. ~ praesto - izdvajati se, biti neuobičajen, izvrstan) edukacijski centar fokusiran je na kvalitetnu edukaciju putem posebno odabrane i provjerene PRESTO metode. U ponudi programa Presto edukacijskog centra nalaze se samo najkvalitetniji i provjereno funkcionalni programi koji se sastoje od nekoliko različitih vrsta tečajeva koji uključuju uz ostale i strane jezike, pripreme za fakultete i tečajeve za pomoć pri savladavanju nastave u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima.
Lokacija:
Zagreb
Preventivno-edukacijski centar "Adduco" osnovan je u studenom 2006. Osnivači udruge "Adduco" su logopedi mr.sc.Nataša Šunić, Ana Marija Tomečak i Renata Kožul te dr.med. Martina Šunić-Omejc.
Lokacija:
Zagreb
Prima lingua business je ogranak Prima Lingua centra i specijaliziran je za poduku poslovnog stranog jezika. Namijenjen je poslovnim ljudima koji u svakodnevnom radu komuniciraju na stranom jeziku i onima koji žele jezik naučiti ili ga usavršiti. Naš program je u potpunosti u skladu s europskim standardima, a tailor made metodom prilagođavamo se potebama svakog polaznika.
Lokacija:
Zagreb
Privatna logopedska ordinacija Logoped bogato je opremljena najnovijim i najsuvremenijim logopedskim aparatima, te i edukacijsko-didaktičkim materijalima koji su potrebni kako za individualni, tako i za grupni rad.
Lokacija:
Split
Jezična kompetencija zauzima prvo mjesto u Europskom okviru kompetencija za cjeloživotno učenje.
Lokacija:
Zagreb
Jedna od naših osnovnih odlika je izrada obrazovnih programa prema najnovijim trendovima u svijetu rada te njihova verifikacija kod nadležnog ministarstva daleko prije ostalih izvođača na našem tržištu.
Lokacija:
Sisak
Vještine i informacije koje prodavači posjeduju nisu krive ili nevaljale, nego su jednostavno nekompletne za današnju situaciju na tržištu. Prodavači prvo trebaju imati temeljno znanje o znanosti prodaje, a potom koristiti umjetnost slušanja i drugih kreativnih tehnika, jer vrhunski prodavači koriste pri prodaji i znanje psihologije, umjetnost komuniciranja i izgradnje odnosa.
Lokacija:
Zagreb
Prospekta je organizacija koja se primarno bavi edukacijom i zapošljavanjem mladih. Osnovani smo 2005. godine, u sklopu agencije za razvoj ljudskih potencijala Horizont Internacional d.o.o. Do sada smo organizirali niz interaktivnih radionica i programa usmjerenih na osobni i profesionalni razvoj polaznika.

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija