Ustanove
Ukupno: 244
Lokacija:
Zagreb
Projectus grupa d.o.o. za izobrazbu, prevodilaštvo, poslovno upravljanje i savjetovanje.
Lokacija:
Osijek
Pučko otvoreno učilište javna je ustanova koja egzistira još od početaka pedesetih godina, a djelovala je pod raznim nazivima. Osnovna nam je djelatnost obrazovanje i osposobljavanje odraslih i djece putem raznih programa.
Lokacija:
Pula
Pučko otvoreno učilište ADDENDA jedno je od prvih privatnih pučkih učilišta u Istri.
Lokacija:
Umag
Jedna od osnovnih djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Ante Babić Umag je obrazovanje odraslih. Ova djelatnost bilježi kontinuitet više od od pola stoljeća. Cilj Odjela obrazovanja odraslih je promicanje kulture cjeloživotnog učenja, poticanje osobne motivacije pojedinaca za učenjem.
Lokacija:
Zagreb
POUC - Pučko otvoreno učilište Centar je ustanova za obrazovanje odraslih, koja omogućava kvalitetno stjecanje srednjoškolskog obrazovanja i usavršavanje stručnog znanja.
Lokacija:
Zagreb
SENSO PLUS je moderna kompanija orijentirana prema poslovnim korisnicima informatičkih tehnologija. Prepoznata je na hrvatskom tržištu kao dinamična i napredna kompanija na koju se korisnici informatičkih rješenja i usluga mogu u potpunosti osloniti.
Lokacija:
Zagreb
TreningCentar d.o.o. je tvrtka za poslovno savjetovanje i poduku. Društvo je specijalizirano za ekonomsku edukaciju na praktičan i jednostavan način.
Lokacija:
Rijeka
Udruga konobara i barmena osnovana je 20.04.2003. u Rijeci. Iako je namijenjena prvenstveno barmenima i konobarima te vlasnicima ugostiteljskih objekata, član može postati svaka fizički i pravno sposobna osoba.
Lokacija:
Dugopolje
Visoka poslovna škola Minerva je suvremena institucija za organizaciju stručnog studija Informatičkog menadžmenta, odnosno obrazovanje menadžera informacijskih sustava koja svoj program permanentno usklađuje sa zahtjevima tržišta rada i procesima u nacionalnoj, europskoj i globalnoj ekonomiji, prepoznavajući potrebe i trendove te izgrađujući studente/ice u besprijekorno obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake za upravljanje informacijskim sustavima.
Lokacija:
Zagreb
Društvo WISPRA d.o.o. za tečajeve stranih jezika i prevođenje osnovano je 1994. godine od kada uspješno posluje i stiče veliki broj referenci.

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija